Statický výpočet montážní jámy pro kolejová vozidla

Nacházíte se zde: DESIGNTECReferenceStatický výpočet montážní jámy pro kolejová vozidla

Statický výpočet montážní jámy pro kolejová vozidla

Analýza: FEA, statická analýza, lineární stabilita, ANSYS

Popis: Statický výpočet montážní jámy pro kolejová vozidla byla proveden pro ověření únosnosti a spolehlivosti konstrukce. Montážní jáma je tvořena ocelovou kazetou usazenou na železobetonové základové desce. Ocelová kazeta přímo přenáší zatížení od kolejového vozidla, závěsného zvedáku a bočních zemních tlaků. Pro posouzení ocelové kazety jámy byl vytvořen prostorový skořepinový model a byla hodnocena napjatost v jednotlivých částech. Následně byla ověřeba bezpečnost proti ztrátě stability.

V ráci projektu byly posuzena i únosnot podloží, základová deska a napojení kazety jímky na konstrukci podlahy objektu. Posouzení jímky bylo provedeno dle norem Eurocode.

 

rez_202x160 c2-file03_212x160 buckc2-file01_158x160


top