Statický výpočet montážní jámy pro kolejová vozidla

Statický výpočet montážní jámy pro kolejová vozidla

Analýza: FEA, statická analýza, lineární stabilita, ANSYS

Popis: Statický výpočet montážní jámy pro kolejová vozidla byla proveden pro ověření únosnosti a spolehlivosti konstrukce. Montážní jáma je tvořena ocelovou kazetou usazenou na železobetonové základové desce. Ocelová kazeta přímo přenáší zatížení od kolejového vozidla, závěsného zvedáku a bočních zemních tlaků. Pro posouzení ocelové kazety jámy byl vytvořen prostorový skořepinový model a byla hodnocena napjatost v jednotlivých částech. Následně byla ověřeba bezpečnost proti ztrátě stability.

V ráci projektu byly posuzena i únosnot podloží, základová deska a napojení kazety jímky na konstrukci podlahy objektu. Posouzení jímky bylo provedeno dle norem Eurocode.

 

Řez montážní jámou  Ekvivalentní napětí (von Mises) na montážní jámě  Ekvivalentní napětí (von Mises) na montážní jámě  Tvar ztráty stability montážní jámy


top