Virtuální vývoj výrobků

Další rozměr v procesu vývoje

Jedním z nejsilnějších nástrojů v oblasti vývoje a optimalizace je propojení fyzikálních simulací na bázi MKP a software pro statistickou analýzu a zpracování dat. Kombinací těchto nástrojů je možné dále posouvat hranice virtuálních simulací. S pomocí statistického software je možné uspořádaně generovat sady deterministických výpočtů s proměnlivými vstupními parametry. Výstupy z těchto výpočtů lze následně statisticky zpracovat a pomocí optimalizačních algoritmů navrhnout nové sady vstupních parametrů modelu s lepšími požadovanými vlastnostmi.

 

Metodika využití nástrojů MKP a statistiky se liší pro jednotlivé aplikační případy. Mezi typické případy využití v oblasti virtuálního vývoje výrobku/konstrukcí patří:

  • parametrické modelování
  • virtuální testování
  • topologická optimalizace
  • stanovení citlivosti vstupních parametrů na odezvové veličiny
  • verifikace a validace výpočtových modelů
  • multikriteriální optimalizace (minimalizace výrobních nákladů, snížení hmotnosti, zvýšení životnosti a spolehlivosti, zlepšení provozních vlastností)
  • vliv výrobních tolerancí na vlastnosti výrobku (toleranční analýza)
  • zpětná identifikace materiálových parametrů na základě měření

 

 

Virtual_development_900x


top