Projekční a inženýrské služby

Kvalitně a dobře

Zajistíme  zpracování projektové dokumentace mostních konstrukcí a dalších speciálních inženýrských a průmyslových staveb. Naše konzultační projektové a inženýrské služby pokrývají  všechny fáze přeměny Vašeho investičního záměru v realitu. Moderní výpočtové systémy a metody, které používáme pro analýzu a návrh konstrukcí, minimalizují Vaše investiční náklady. Projekty zpracováváme včetně statických a dynamických výpočtů.
Zpracujeme dílčí část projektové dokumentace nebo převezmeme komplexní řízení celého projektu od získání podkladů (průzkumy, zaměření) přes koordinaci jednotlivých částí stavby s ostatními projektanty (inženýrské sítě), až po vyřízení požadovaného povolení.
Veškerá činnost je zajišťována a zpracována na vysoké profesionální úrovni, ve standardech, vyžadovaných aktuálně platnou legislativou. Výstupy zajišťujeme v souladu s požadavky objednatele.
Kromě projekční a inženýrské činnosti poskytujeme odborné posudky, expertní činnost, technickou pomoc při opravách a návrhy rekonstrukcí staveb.

 

Mostní konstrukce a lávky

Navrhujeme moderní a hospodárné mostní konstrukce železobetonové, předpjaté, spřažené a ocelové. Dále provádíme přepočty zatížitelnosti, návrhy oprav a rekonstrukcí mostů.

 

 • Silniční mosty        
 • Železniční mosty
 • Lávky pro pěší a cyklisty
 • Technologické mosty
Lávka pro pěší a cyklisty

Speciální inženýrské konstrukce

Speciální inženýrské konstrukce navrhujeme s využitím pokročilých technických řešení s důrazem na funkčnost, hospodárnost, bezpečnost a spolehlivost návrhu.

 

 • Podzemní i nadzemní nádrže a jímky
 • Sila, zásobníky
 • Komíny, stožáry a vysílače
 • Stavebně konstrukční části technologických celků
Čerpadlo

Geotechnika

Navrhujeme geotechnické konstrukce pro zakládání pozemních, dopravních a
průmyslových staveb a pro provádění podzemních konstrukcí.

 

 • Opěrné a zárubní zdi
 • Plošné a hlubinné zakládání
 • Stabilita svahu
 • Konsolidace, sedání základu

top