Customizace ANSYS

Uživatelská řešení tvoří až 80% přidané hodnoty v oblasti technických výpočtů

Pro potřeby našich zákazníků vytváříme nástroje a rozšíření pro automatizaci a customizaci častých/opakovaných procesů v oblasti technických výpočtů (vytváření modelů, speciální vyhodnocení výstupu a posudky, propojování software, import/export). Vytváříme uživatelské materiálové modely a formulace elementu, které umožňují řešit speciální úlohy. Specializujeme se zejména na programy ANSYS a LS-DYNA, které nabízí rozsáhlé možnosti pro automatizaci procesu a vytváření uživatelských materiálových modelů a elementů, jsme schopni se adaptovat i na jiná prostředí. Uživatelská rozšíření a automatizace procesu výrazně zvyšují efektivitu práce a snižují časové i finanční nároky na zhotovení projektu.

 

ansys-customization2

 

 

Rozšíření prostředí ANSYS/MECHANICAL APDL a ANSYS/WORKBENCH

  • rozšíření funkcí ANSYS/Workbench o funkcionalitu dostupnou v prostředí ANSYS/MECHANICAL APDL (klasické prostředí)
  • programování v jazyce APDL (Ansys Parametric Design Language)
  • rozšíření funkcionality ANSYS/Workbench (uživatelské posudky, vlastní funkce)
  • další nástroje a utility naprogramované pro automatizaci procesu při řešení technických úloh 
    (např. nástroje pro uživatelský import/export dat, propojování softwarových produktů)

Uživatelské materiálové modely pro ANSYS a LS-DYNA

  • speciální pružno-plastické modely
  • lomová mechanika (softening, damage)

top