Služby

S naší pomocí ke zvýšení Vaší konkurenceschopnosti

Přínos FE-Analýz

Technické výpočty a simulace tvoří nedílnou součást vývoje výrobku a konstrukcí v nejrůznějších odvětvích průmyslu. Slouží zejména k:

  • posouzení únosnosti, spolehlivosti a bezpečnosti výrobků a konstrukcí,
  • rozšíření poznatků o chování výrobku/konstrukce v reálných podmínkách,
  • minimalizaci výrobních nákladů a zlepšení vlastností výrobků (virtual product development),
  • zkrácení doby vývoje výrobku,
  • omezení výroby prototypů a jejich experimentálního testování.

 

Nabízené technické výpočty pokrývají široké spektrum fyzikálních úloh řešitelných metodou konečných prvků (Finite Element Method – FEM). Technické výpočty predikují chování a namáhání konstrukcí v provozních situacích a umožňují prokázat spolehlivost a životnost výrobku/konstrukce. 

Aplikace moderních výpočtových metod vede k úspoře nákladů, zlepšení vlastností výrobku/konstrukce a tím i k udržení a zvýšení konkurenceschopnosti Vašich podnikatelských záměrů.

 

Naše služby

Uvědomujeme si, že naše práce bude pro Vás efektivní a přínosná pouze tehdy, jestliže při zpracování budeme vycházet z Vašich zkušeností s daným problémem. Proto během celého procesu řešení klademe důraz na intenzivní komunikaci a úzkou spolupráci.

Provádíme analýzy, studie proveditelnosti a posudky, jejichž výstupem je kvalitně zpracovaná zpráva o předpokladech, způsobu a výsledcích řešení. Komunikujeme v německém, anglickém a českém jazyce. 

Pro výpočty používáme celosvětově používané programy ANSYS a LS-DYNA, rozšířené o řadu námi vyvinutých uživatelských nástrojů pro zvýšení efektivity řešení.


top