Služby

S naší pomocí ke zvýšení Vaší konkurenceschopnosti

Přínos FE-Analýz

Technické výpočty a simulace tvoří nedílnou součást vývoje výrobku a konstrukcí v nejrůznějších odvětvích průmyslu. Slouží zejména k:

 • posouzení únosnosti, životnosti, spolehlivosti a bezpečnosti výrobků a konstrukcí,
 • rozšíření poznatků o chování výrobku/konstrukce v reálných podmínkách,
 • minimalizaci výrobních nákladů a zlepšení vlastností výrobků (virtual product development),
 • zkrácení doby vývoje výrobku,
 • omezení výroby prototypů a jejich experimentálního testování.

 

Nabízené technické výpočty pokrývají široké spektrum fyzikálních úloh řešitelných metodou konečných prvků (Finite Element Method – FEM). Technické výpočty predikují chování a namáhání konstrukcí v provozních situacích a umožňují prokázat spolehlivost a životnost výrobku/konstrukce. 

Aplikace moderních výpočtových metod vede k úspoře nákladů, zlepšení vlastností výrobku/konstrukce a tím i k udržení a zvýšení konkurenceschopnosti Vašich podnikatelských záměrů.

 

Industries Served

DesignTec employs a multi-disciplinary team of engineers and FEA-consultants to accurately perform specialized CAE-consulting services. Bonding together our deep experience in the field of FEA with high performance software background we deliver proven strategies and advanced solutions in order to deal with current and future industry challenges.
DesignTec possesses deep knowledge and wide range of expertise across computational simulations for structural design and assessment including stress analysis, fitness-for-service, failure analysis, fatigue, vibration analysis, structural dynamics and heat transfer.

 

Our consulting services are performed especially in following industries:

Strojírenství a energetika

 • Static and dynamic FE calculations
 • Calculation of fatigue strength (low and high cycle fatigue analysis, fatigue analysis of weld seams and spot-welds)
 • Linear and nonlinear buckling analysis of thin-walled structures, post buckling analysis
 • Thermally induced stresses
 • Model Calibration and Inverse Parameter Identification
 • Seismic design of equipment and machinery systems

Automobilní průmysl

 • Multi-objective optimization of structural parts based on FE-analysis
 • Stiffness and strength optimization of lightweight structures
 • Modelling of composites
 • Prediction of failure and fatigue life

Stavebnictví

 • Ultimate and serviceability state design for steel and reinforced concrete structures based on FE-Analysis, simulation of experimental tests
 • Virtual product development and optimization of structures and their components
 • Nonlinear behavior of reinforced and fiber-reinforced concrete
 • Structures subjected to wind load (cable-supported structures, membrane roofs, towers and masts, multi-storey buildings)
 • Bridges subjected to traffic load, pedestrian actions on footbridges
 • Earthquake engineering
 • Machine foundation analysis and design
 • Designing vibration-sensitive facilities (vibration isolation)

Geomechanika a hydrologie

 • Stability of rock/soil slopes (limit equilibrium methods, continuum and discontinuum numerical methods)
 • Stability of dams and embankments, effective stresses and seepage forces resulting from groundwater flow through embankments, gravity dams and their subgrade
 • Transient unsaturated groundwater flow through porous/fractured media
 • Contaminant and pollutant transport
 • Advanced simulation techniques for modeling of coupled problems: heat transport and subsurface flow (thermo-hydraulic coupling), mechanical interaction between groundwater and porous/fractured geologic media (hydraulic-mechanical coupling) or the combination – thermo-hydraulic-mechanical coupling.

Kompletní přehled našich služeb pro jednotlivá průmyslová odvětví ke stažení v PDF.

Naše služby

Uvědomujeme si, že naše práce bude pro Vás efektivní a přínosná pouze tehdy, jestliže při zpracování budeme vycházet z Vašich zkušeností s daným problémem. Proto během celého procesu řešení klademe důraz na intenzivní komunikaci a úzkou spolupráci.

Provádíme analýzy, studie proveditelnosti a posudky, jejichž výstupem je kvalitně zpracovaná zpráva o předpokladech, způsobu a výsledcích řešení. Komunikujeme v německém, anglickém a českém jazyce. 

Pro výpočty používáme celosvětově používané programy ANSYS a LS-DYNA, rozšířené o řadu námi vyvinutých uživatelských nástrojů pro zvýšení efektivity řešení.


top