Projekty VaV

Aktuálně řešené projekty:

Softwarový nástroj pro analýzu pokročilých geotechnických úloh se zaměřením na interakci s horní stavbou

Kód projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024575

Aplikace vyvinutého nástroje umožní projektantům staveb využít kvalitativně nového přístupu k navrhování a hodnocení staveb a přispívá k:.

Hospodárnému návrhu staveb s využitím konstrukčních prvků s optimalizovaným tvarem.

Snižování spotřeby neobnovitelných materiálů primárních zdrojů.

Snižování energetické náročnosti výroby a dopravy stavebních materiálů a surovin.

Snížení emisí CO2.

DESIGNTEC figuruje v projektu jako parner hlavního řešitele firmy FEM consulting, s.r.o., IČ: 44961464

Na projekt je čerpána finanční podpora v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Softwarový nástroj pro analýzu pokročilých geotechnických úloh se zaměřením na interakci s horní stavbou


top