Formy spolupráce

Jsme flexibilní

Pro potřeby našich zákazníků nabízíme široké spektrum forem spolupráce k co nejefektivnější spolupráci a řešení Vašich problémů.

 

V rámci našich služeb nabízíme našim zákazníkům následující formy spolupráce:

projekty na zakázku

výkon práce u zákazníka

outsourcing

pilotní projekty

spolupráce na V&V projektech

poradenství, konsultace

 

U všech forem spolupráce dbáme na ochranu dat poskytnutých zákazníkem a zabezpečenou datovou komunikaci.

 

Projekty na zakázku

Ve spolupráci se zákazníkem je uceleně vydefinován předmět zakázky, rozsah prací a je popsán způsob jeho řešení s podporou technických výpočtů. Výstupem pro zákazníka je expertní zpráva, studie nebo posudek ve formě dokumentu/prezentace (jiné domluvené podobě) o předpokladech, způsobu a výsledcích řešení předmětu zakázky.
Novým zákazníkům nabízíme vypracování projektu menšího rozsahu, tzv. pilotní projekt, na kterém Vám demonstrujeme možnosti využití simulací a kvalitu našich služeb.

 

Přínos pro Vás:
+ nákladové řízení projektu (jednoznačná cena a termín dodání)
+ dodáváme kompletní technické řešení
+ jste stále v obraze - informujeme Vás o stavu řešení a plnění cílů

 

Výkon práce u zákazníka

V případě, že máte již fungující platformu pro provádění technických výpočtů, Vám můžeme nabídnout:

  • dodání kvalifikovaných lidských zdrojů na pracoviště
  • flexibilní pokrytí zakázkových špiček
  • v případě řešení technického problému / oblasti fyziky, se kterou nemáte zkušenosti nebo se s ní setkáváte výjimečně, Vám můžeme poskytnout krátkodobou i dlouhodobou podporu

 

Přínos pro Vás:

+ využití našeho know-how bez nutnosti udržování vysoké kvalifikace Vašich pracovníků
+ flexibilita - využijete pouze čas, který potřebujete
+ úzká komunikace, začlenění našich pracovníků do Vašeho týmu

 

Outsourcing

Pokud se setkáváte s problémem řešitelným podporou technických výpočtů a simulací a z různých důvodů nemáte za cíl vybudovat si vlastní platformu výpočtářského oddělení – drahé lidské zdroje, diskontinuita v potřebách výpočtů, náklady na hardware + software, pak v takovémto případě se můžeme stát Vaším partnerem pro technické výpočty a simulace s výhodou plné flexibility na základě Vašich potřeb.

 

Přínos pro Vás:
+ úspora nákladů za software a hardware
+ využití našeho know-how bez nutnosti udržování vysoké kvalifikace Vašich pracovníků
+ flexibilní využití našich pracovníků, plné vyhrazení pracovníka pro Vaše potřeby
+ úzká komunikace, začlenění našich pracovníků do Vašeho týmu

 


top