Pevnostní výpočet a odhad únavové životnosti brzdového systému

Nacházíte se zde: DESIGNTECReferencePevnostní výpočet a odhad únavové životnosti brzdového systému

Výpočtový model elektromechanické brzdy

Analýza: FEA, pevnostní výpočet, vysokocyklová a nízkocyklová únava, kontaktní úloha, ANSYS

Popis: V rámci vývoje nového brzdového systému pro osobní vozidlo byla provedena nelineární kontaktní analýza sestavy brzdy (celkem 250 komponent). Na základě pevnostní analýzy a vyhodnocení nízkocyklové a vysokocyklové únavy bylo provedeno několik konstrukčních úprav, které odstranili možné nedostatky před výrobou prototypu a testováním brzdy.

Vzhledem k utajení informací nelze uvádět další podrobnosti a obrazovou dokumentaci.


top