Pevnostní analýza upevnění kolejnice

Nacházíte se zde: DESIGNTECReferencePevnostní analýza upevnění kolejnice

Namáhání šroubů upevnění kolejnice

Pevnostní analýza upevnění kolejnice

Analýza: FEA, nelineární kontakt, předpětí šroubů, únava

Popis: Pevnostní analýza upevnění kolejnice byla provedena k ověření napjatosti v jednotlivých konstrukčních prvcích a uzejména u svěrkových šroubů, které v provozních podmínkách vykazovaly poškození. Byl sestaven prostorový výpočtový model upevnění kolejnice zahrnující všechny podstatné konstrukční prvky. Pro diskretizaci byly použity prostorové konečné prvky. Interakce jednotlivých částí byla modelována nelineárními kontakty.

Na základě FE-analýzy byla hodnocena celková napjatost na upevnění a byly stanoveny hlavní důvody, vedoucí k poškození svěrkových šroubů. Výsledky analýzy byly využity pro návrh konstrukčních změn a vedly ke zlepšení životnosti kolejnicového upevnění.

 

ref01_02_H160.png ref01_03 ref01_04 ref01_failed


top