Návrh a posouzení základové konstrukce spalinového ventilátoru

Nacházíte se zde: DESIGNTECReferenceNávrh a posouzení základové konstrukce spalinového ventilátoru

Harmonická odezva záklavé konstrukce pro ventilátor

Návrh a posouzení základové konstrukce spalinového ventilátoru

Analýza: FEA, Dynamická Analýza (Modalní+Harmonická), Návrh antivibračních opatření

Popis: V rámci projektu modernizace chemického provozu byl proveden návrh základového bloku pro spalinový ventilátor. Pro výpočet byl sestaven prostorový výpočtový model, zahrnující podloží, základové konstrukce budovy, tlumící podložky, základový blok a zjednodušený model stroje. Cílem řešení bylo zjištění dynamických vlastností soustavy stroj-základ-podloží a případná modifikace navržených rozměrů základového bloku a vlastností tlumících podložek.

Konstrukce jsou posouzeny na namáhání od statického zatížení a od dynamického namáhání stanoveného výpočtem odezvy soustavy na harmonické buzení strojem. Statické a dynamické posouzení základové konstrukce bylo zpracováno včetně kompletní výrobní dokumentace.

 

ref07_Ventilator_H180 ref07_Model_H180 ref07_Eigen_Mode_H180 ref07_Velocity-Z_H180


top