Kontrolní přepočet statické odezvy železničního mostu OSKAR během výstavby a studie vlivu některých nejistot

Nacházíte se zde: DESIGNTECReferenceKontrolní přepočet statické odezvy železničního mostu OSKAR během výstavby a studie vlivu některých nejistot

Kontrolní přepočet statické odezvy železničního mostu OSKAR během výstavby a studie vlivu některých nejistot

Analýza: FEA, statická analýza, postup výstavby, předepínání, velké deformace, ANSYS

Popis: Cílem řešení bylo stanovení statické odezvy ocelové konstrukce železničního mostu OSKAR během výstavby.

Jedná se o dvojici šikmých jednopolových mostů - síťové oblouky s ortotropní mostovkou. Pro výpočet byl sestaven prostorový výpočtový model, zohledňující skutečnou tuhost konstrukce a její vlastnosti. Bylo stanovení namáhání táhel v jednotlivých fázích montáže skupiny táhel (napnutí jednotlivých táhel a přivaření skupiny táhel) a po aktivaci mostu. Dále byl stanoven vliv některých nejistot (vliv zkrácení od svaření, pokles a tuhost montážních podpěr) na velikost vnitřních sil v táhlech. Kontrolní výpočet potvrdil správnost návrhu zadavatele.

Most OSKAR navrhla a vyprojektovala firma EXPROJEKT s.r.o..

 

oskar_foto_337x190 01_286x190 02_253x190


top