Projekty na zakázku

Ve spolupráci se zákazníkem je uceleně vydefinován předmět zakázky, rozsah prací a je popsán způsob jeho řešení s podporou technických výpočtů. Výstupem pro zákazníka je expertní zpráva, studie nebo posudek ve formě dokumentu/prezentace (jiné domluvené podobě) o předpokladech, způsobu a výsledcích řešení předmětu zakázky.
Novým zákazníkům nabízíme vypracování projektu menšího rozsahu, tzv. pilotní projekt, na kterém Vám demonstrujeme možnosti využití simulací a kvalitu našich služeb.

 

Přínos pro Vás:
    + nákladové řízení projektu (jednoznačná cena a termín dodání)
    + dodáváme kompletní technické řešení
    + jste stále v obraze – informujeme Vás o stavu řešení a plnění cílů

 


top