Outsourcing

Pokud se setkáváte s problémem řešitelným podporou technických výpočtů a simulací a z různých důvodů nemáte za cíl vybudovat si vlastní platformu výpočtářského oddělení – drahé lidské zdroje, diskontinuita v potřebách výpočtů, náklady na hardware + software, pak v takovémto případě se můžeme stát Vaším partnerem pro technické výpočty a simulace s výhodou plné flexibility na základě Vašich potřeb.

 

Přínos pro Vás:
    + úspora nákladů za software a hardware
    + využití našeho know-how bez nutnosti udržování vysoké kvalifikace Vašich pracovníků
    + flexibilní využití našich pracovníků, plné vyhrazení pracovníka pro Vaše potřeby
    + úzká komunikace, začlenění našich pracovníků do Vašeho týmu

 


top