ANSYS UPFs

Standardní funkce řešiče ANSYS Mechanical APDL (MAPDL řešič) mohou být rozšířeny a přizpůsobeny s použitím ANSYS User Programmable Features (UPFs), který nám umožňuje psát rutiny nebo subrutiny v jazycích C, C++ nebo Fortran a použít je pro uživatelsky-specifické simulační úlohy.

UPFs nám umožňuje přizpůsobit řešič ANSYS Mechanical APDL k Vašim potřebám, které mohou zahrnovat např. tvorbu uživatelsky definovaného materiálového modelu, Vašeho vlastního konečného prvku nebo uživatelsky definovaného kritéria poškození pro vícevrstvé elementy (kompozity).

S použitím ANSYS UPFs jsme vyvinuli uživatelsky definovaný materiálový model pro vláknobeton.

Aplikace

  • definice Vašich vlastních konečných prvků (uživatelsky-definované elementy)
  • definice materiálových modelů s uživatelsky-definovanou plasticitou, zákonem poškození nebo změkčení
  • uživatelsky definované rutiny popisující chování na kontaktním rozhraní těles
  • uživatelská kritéria poškození pro vícevrstvé elementy

top