ANSYS APDL

Kombinujte všechny dostupné technologie a zefektivněte Vaše postupy při provádění pokročilých simulací

Vývoj skriptů a nástrojů založených na ANSYS APDL

APDL (ANSYS Parametric Design Language) byl původně jediný skriptovací jazyk pro ANSYS a je stále hlavní jazykem, ve kterém aplikaci ANSYS Mechanical připravuje vstup pro řešič ANSYS MAPDL.

Vzhledem k tomu, že jsou APDL a prostředí ANSYS MAPDL (známé jako ANSYS Classic) založeny na jiné technologii než produkty ANSYS Mechanical z platforem Workbench/AIM, nabízejí v některých případech velmi zajímavou a efektivní cestu automatizace a přizpůsobení Vašich CAE simulačních procesů.

Typické aplikace

ADPL se typicky používá pro automatizaci a definici pokročilých úloh a simulací:

  • Přístup k FE-modelu a jeho modifikaci na úrovni uzlů a elementů
  • Customizovaný a automatizovaný post-processing a vyhodnocení výsledků
  • Export dat z binárních výsledkových souborů (RST, RTH) nebo jiných binárních souborů (přístup k maticím, databázím)
  • Podpora příkazů a funkcí, které ještě nebyly implementovány do prostředí ANSYS Mechanical a Workbench

Naše služby

Na základě dlouhodobých zkušeností s APDL a prostředím ANSYS MAPDL Vám nabízíme:

  • integraci APDL kódu nebo maker do aplikace ANSYS Mechanical s pomocí Commands objektů
  • transformaci Vašich APDL skriptů a maker do ACT scriptů a ACT aplikací
  • podporu při definici parametrických modelů a analýz v ANSYS MAPDL (ANSYS Classic)

top