ACT Development

DESIGNTEC can help you to create ACT extensions business-specific tasks and processes which can be distributed among your colleagues or customers and used within ANSYS products (Workbench, AIM, Mechanical, Fluent, SpaceClaim and DesignExplorer).

The ACT extensions provide the user with customized user interface elements which can be used for automation of repetitive task, integration of third-party software and data, creation of customized simulation workflows or extension of functionality of the ANSYS products.

ACT extensions and apps are based on XML, IronPython and C# programming languages using frameworks and APIs of ANSYS products to meet your customization objectives. ACT provides predefined graphical interface elements with all necessary callbacks. This allows us to develop for you the ACT extension in a very short time. For development of advanced tasks and complex applications the advantage of .NET integration and support provided by IronPython and C# is considered.

The development process of an ACT extension typically consists of following steps:

  1. The developer customizes the ANSYS product by adding new GUI objects and defines their functionality via predefined callbacks
  2. The Binary ACT extension (.WBEX) can be compiled to binary extension
  3. The compiled extension can be distributed to the ANSYS users
  4. The user can install binary ACT extension in ANSYS products supporting ACT

 

Vytváření uživatelských simulačních workflows

Vývoj ACT aplikací pro rozšíření a automatizaci stávajících uživatelských simulačních workflows v prostředí Workbench (integrace software třetích stran do simulačního workflow, automatizovaná výměna dat mezi výpočtovými systémy, integrace nástrojů pro optimalizaci)

více

Integrace aplikací a software třetích stran

Integrace aplikací a software třetích stran do prostředí ANSYS (integrace vlastních/firemích nástrojů, databázi, uživatelský import/export dat ...)

více

Automatizace CAE procesů

Snížení časových nároků při přípravě a vyhodnocení simulačních úloh pomocí automatizace rutinních úloh založené na uživatelských skriptech a nástrojích integrovaných do produktů ANSYS (automatizace vytváření simulačních workflows, definice zatížení a okrajových podmínek, nastavení analýz, automatické generování výsledků a jejich vyhodnocení)

více

Rozšíření funkcionality simulací

Rozšíření produktů ANSYS o nové funkce a nástroje pomocí ACT aplikací (integrace APDL maker, uživatelská zatížení a okrajové podmínky, uživatelské vyhodnocení a posudky, materiálové modely, ...)

více

top