ACT Development

Pro Vaše specifické CAE úlohy v prostředí ANSYS Vám může společnost DESIGNTEC pomoci vytvořením ACT aplikací (ACT extensions), které mohou být distribuovány mezi Vaše kolegy nebo zákazníky a které lze použít v produktech ANSYS (Workbench, AIM, Mechanical, Fluent, SpaceClaim a DesignExplorer).

ACT aplikace poskytují uživateli nové prvky uživatelského rozhraní, které lze použít pro automatizaci opakujících se úloh, integraci softwaru a dat třetích stran, vytváření uživatelských simulačních workflows nebo mohou rozšířit funkcionalitu produktů ANSYS.

Ansys ACT API poskytuje řadu objektů, které lze použít pro vytvoření ACT aplikace. Jejich funkcionalitu lze dále rozšiřovat na základě požadavků od zákazníků. Strukturu ACT aplikace, vybrané objekty a jejich vlastnosti lze vydefinovat jednoduše pomocí XML souboru. Funkcionalitu aplikace lze poté naprogramovat pomocí jazyků IronPython a C#.

Vývoj ACT aplikace typicky zahrnuje následující kroky:

  1. Vývojář přidá nové objekty a definuje jejich vlastnosti a funkcionalitu
  2. ACT aplikace je zkompilována do binárního extensionu (.WBEX)
  3. Zkompilovaná aplikace je distribuována uživatelům produktů ANSYS
  4. Uživatel si nainstaluje binární ACT aplikaci v produktech ANSYS, které podporují ACT

Vytváření uživatelských simulačních workflows

Vývoj ACT aplikací pro rozšíření a automatizaci stávajících uživatelských simulačních workflows v prostředí Workbench (integrace software třetích stran do simulačního workflow, automatizovaná výměna dat mezi výpočtovými systémy, integrace nástrojů pro optimalizaci)

více

Integrace aplikací a software třetích stran

Integrace aplikací a software třetích stran do prostředí ANSYS (integrace vlastních/firemích nástrojů, databázi, uživatelský import/export dat ...)

více

Automatizace CAE procesů

Snížení časových nároků při přípravě a vyhodnocení simulačních úloh pomocí automatizace rutinních úloh založené na uživatelských skriptech a nástrojích integrovaných do produktů ANSYS (automatizace vytváření simulačních workflows, definice zatížení a okrajových podmínek, nastavení analýz, automatické generování výsledků a jejich vyhodnocení)

více

Rozšíření funkcionality simulací

Rozšíření produktů ANSYS o nové funkce a nástroje pomocí ACT aplikací (integrace APDL maker, uživatelská zatížení a okrajové podmínky, uživatelské vyhodnocení a posudky, materiálové modely, ...)

více

top