Customizace ANSYS

Uživatelská řešení tvoří až 80% přidané hodnoty v oblasti technických výpočtů

Pro naše zákazníky vyvíjíme nástroje a aplikace pro automatizaci a customizaci simulačních procesů v rámci produktů ANSYS. Tyto procesy obvykle zahrnují přípravu vstupních dat, sestavení výpočetního modelu a vyhodnocení výsledků.

Pokud Vaše požadavky na řešení určitého problému překračují možnosti produktů ANSYS nebo potřebujete zvýšit efektivitu Vašich výpočtářů u opakovaných úloh, jsme schopni s použitím modulu ANSYS Simulation Customization Toolkit (ACT) rozšířit funkcionalitu produktů ANSYS (Workbench , AIM, Mechanical, Fluent, SpaceClaim a DesingExplorer) vytvořením tzv. ACT aplikací (ACT extensions), které mohou být distribuovány mezi Vaše kolegy nebo zákazníky.

ACT aplikace poskytují uživateli přizpůsobené prvky uživatelského rozhraní, které lze použít pro automatizaci opakujících se úloh, integraci softwaru a aplikací třetích stran, vytváření přizpůsobených simulačních workflow nebo mohou rozšířit funkcionalitu produktů ANSYS.

Pro vyšší nároky na přizpůsobení nabízíme automatizaci a přizpůsobení řešiče ANSYS Mechanical pomocí APDL (ANSYS Parametric Design Language) a s pomocí UPFs (ANSYS User-Programmable Features) také vývoj uživatelsky definovaných materiálových modelů, elementů a rutin.


top