Strojírenství a energetika

Pevnostní výpočty

V oblasti pevnostních analýz přinášíme široké spektrum řešení různých typů úloh formou technických výpočtů a simulací s podporou software na bázi FEM. Provádíme analýzy chování strojů a strojních součástí během provozních podmínek i extrémních návrhových situací. V rámci pevnostních výpočtů prokazujeme formou numerických simulací, zda má konstrukce požadovanou tuhost, zda je schopna přenést předepsanou úroveň zatížení a plnit požadovanou funkci. V návaznosti na pevnostní výpočet provádíme posouzení konstrukce dle požadovaných norem a předpisů.

Stáhnout leták v PDF

Dynamika konstrukcí a strojů

V oblasti dynamiky konstrukcí a strojů přinášíme široké spektrum řešení různých typů úloh formou technických výpočtů a simulací s podporou software na bázi FEM. Provádíme analýzy chování strojů a konstrukcí během provozních podmínek i extrémních návrhových situací. V rámci dynamických výpočtů prokazujeme formou numerických simulací, zda má konstrukce požadované dynamické vlastnosti (vhodný poměr mezi tuhostí a hmotností), zda je schopna plnit požadavky na použitelnost a provozuschopnost.

Stáhnout leták v PDF


top