Stavebnictví

Statika

V oblasti statických výpočtů se zaměřujeme na speciální konstrukce a stavby, u kterých je vyžadována vysoká přidaná hodnota prováděných výpočtů a expertíz. Posuzování konstrukcí provádíme jak pro běžné návrhové situace, tak i pro případy mimořádných zatížení, která vedou k trvalým poškozením nebo ke kolapsu konstrukce (ztráta stability, tečení, porušení trhlinami, požáry).

Stáhnout leták v PDF

Dynamika

V oblasti dynamických analýz provádíme výpočty pro stanovení dynamických vlastností konstrukcí (vlastní frekvence a vlastní tvary kmitání) a výpočet odezvy konstrukcí na nejrůznější typy v čase proměnných zatížení (impulsní, harmonické i obecné buzení). Výpočty provádíme na geometricky i fyzikálně nelineárních prostorových modelech s uvažováním různých modelů tlumení.

Stáhnout leták v PDF


top