Geomechanika a hydrologie

Geomechanika

V oblasti geotechnických výpočtů poskytuje naše firma vysoce specializované služby, pokrývající široké spektrum geotechnických úloh. Pro popis co nejvěrnějšího stavu napjatosti a deformace používáme sofistikované materiálové modely zemin a hornin (plasticita, dotvarování, konsolidace). Pro řešení využíváme realistické prostorové i rovinné modely stavebních konstrukcí v interakci s navazujícím zeminovým nebo horninovým prostředím.

Stáhnout leták v PDF

Proudění podzemní vody a sdružené úlohy geomechaniky

Provádíme numerické simulace ustáleného i neustáleného proudění podzemní vody porézním i puklinovým prostředím. Pro výpočty používáme prostorové i rovinné výpočtové modely s matematickým popisem proudění pro plně saturované i částečně saturované prostředí. V rámci úloh geomechaniky a hydrogeologie řešíme i sdružené úlohy více fyzikálních polí (vedení tepla + proudění podzemní vody + pevná fáze), které matematicky popisují např. konsolidaci a geotermální problémy.

Stáhnout leták v PDF


top