Analýza strukturního namáhání betonové konstrukce zkušebního bunkru od účinků výbuchu

Nacházíte se zde: DESIGNTECReferenceAnalýza strukturního namáhání betonové konstrukce zkušebního bunkru od účinků výbuchu

Analýza strukturního namáhání betonové konstrukce zkušebního bunkru od účinků výbuchu

Analýza: FEA, dynamická analýza, výbuch, železobeton, únava, ANSYS

Popis: Cílem řešení bylo stanovení maximální hmotnosti nálože (ekvivalent TNT), kterou lze opakovaně odpalovat ve zkušebním bunkru. Železobetonový zkušební bunkr vznikl úpravou bývalého objektu CO o půdorysu 20 x 21 m a tlouškou stěn 2,9 m a tloušťkou strou 2,7 m.

Pro výpočet byl sestaven prostorový výpočtový model, zohledňující skutečný tvar konstrukce a rozložení tuhosti i hmotnosti. Účinky výbuchu na vnitřní povrchy objektu byly zadány pomocí tlakové vlny.  Na základě stanovené dynamické odezvy (časových průběhů napětí a posunutí) byla stanovena maximální hmotnost nálože pro předpokládaný počet odpalů (řádově desetitisíce), kterou je betonová konstrukce bunkru schopná přenést bez vzniku nevratných deformací. Predikce maximální hmotnosti ekvivalentu TNT posloužila zadavateli pro zhodnocení odolnosti bunkru po dobu předpokládané životnosti a pro dimenzování bezpečnostních prvků a technologického vybavení bunkru.

 

pudorys_a_rez_124x170 mode01_800_270x170 mode02_800_248x170 elast_unava_iso_16_224x170


top