FEMFAT

O programu FEMFAT

FEMFAT je komplexní software pro analýzu únavové životnosti na základě výsledků MKP výpočtů a analýz. Připravená rozhraní pro pracování výsledků výpočtů od řady produktů pro MKP analýzu, integrovaná materiálová databáze a specializovaný post-processor pro vyhodnocení únavy zajistí plnou a komfortní integraci do vývojového CAE procesu uživatele. FEMFAT poskytuje inženýrům a výpočtářům spolehlivé informace o únavové životnosti konstrukcí a komponent, které mohou být využity identifikaci kritických míst nebo optimalizaci hmotnosti již v rané fázi vývoje před časově náročným a nákladným testováním.

 

DESIGNTEC je partnerem společnosti Magna Powertrain. Jedním z cílů spolupráce je propagace software pro analýzu únavové životnosti výrobků a konstrukcí FEMFAT v České Republice a na Slovensku.

Pokud máte zájem o prezentaci nebo nabídku na software FEMFAT, kontaktujte nás info@designtec.cz

 

FEMFAT Modules

Standardní/minimální konfigurace; zahrnuje všechna rozhraní a materiálovou databázi, analýza poškození nebo stanovení bezpečnosti vůči mezi únavy pro dva zatěžovací stavy a jeden montážní stav.

Modul pro přepočet fiktivních lineárně-elastických napětí a deformací na plastická napětí a deformace v místech překročení meze kluzu materiálu (Neuberovo pravidlo).

Modul umožňuje posouzení únavy na základě naměřených průběhů přetvoření a také srovnání naměřených a vypočtených přetvoření.

Predikce únavy bodových spojů (svary, nýty) skořepinových MKP modelů.

Modul pro analýzu nízkocyklové únavy komponent, které jsou vystaveny termo-mechanickému zatížení a jsou poškozovány mechanicky, creepem a oxidací.

Modul pro analýzu životnosti komponent vystavených víceosému namáhání na základě vypočtených časových průběhů napětí.

Modul pro stanovení bezpečnosti vůči mezi únavy v kobinaci s muduly BASIC nebo MAX.

Modul analýzu únavy svarů pro ocelové a hliníkové konstrukce na základě metody “notch stress” a běžně používaných norem (DIN 15018, EUROCODE 3 and 9, BS 7608, IIW).

Predikce únavy vrstevnatých kompozitních materiálů vyztužených vlákny.

3D postprocessor pro zobrazení MKP modelů, výsledků analýzy únavy a napětí, včetně generování animací exportu 3D modelů do PowerPointu. Efektivní nástroj pro definici svarů.

Stanovení životnosti dílů zatížených náhodnými vibracemi na základě PSD (Power Spectral Densities) zatížení.

Rozhraní

Abaqus • ADAMS • ADVC • ANSYS • COSMOS • CREO • DIADEM • DIGIMAT • HYPERMESH • I-DEAS • LS-DYNA • MARC • MEDINA • MoldFlow • MotionSolve • NASTRAN • nCode • Optistruct • PATRAN • PERMAS • Pro/MECHANICA • Radioss • RPC • SIMPACK • TECMAT • TOSCA

Software FEMFAT nabízí plnou integraci do prostředí programu ANSYS – s licencí FEMFAT basic lze využít ACT aplikaci FEMFAT inside ANSYS, která byla vyvinuta naší společností pro firmu Magna Powertrain, která vyvíjí software FEMFAT.

Přínos

Zákazníci z celé řady průmyslových odvětví profitují z široké palety funkcí a nástrojů programu FEMFAT:

  • Únavová životnost, poškození a stupně bezpečnosti vůči mezi únavy pro všechny typy zatížení
  • Otevřená databáze s daty pro výpočet únavy svarů a bodových svarů
  • Rychlá vizualizace dat
  • Posouzení únavy na základě napětí z elastických nebo pružno-plastických statických a dynamických výpočtů
  • Materiálová data pro více než 500 materiálů, generátor materiálových vlastností pro výpočty únavy
  • Rozhraní pro import historie zatížení z multi-body simulací a měření
  • Široká paleta nastavení umožňující zahrnutí nejrůznějších vlivů a faktorů ovlivňujících výslednou únavovou životnost
  • Výpočty na více jádrech
  • Flexibilní licencování: koupě, pronájem nebo internetová licence (flexibilní varianty, kdy je účtováno jen skutečné využití licence)


top