• Stanovení únavové životnosti brzdového systému
  • nelineární kontaktní úloha
  • kombinace nízko- a vysokocyklové únavy
  • optimilizace
 • Výpočet dynamické odezvy mostní konstrukce
  • modální analýza
  • odezva na buzení větrem
  • únavové namáhání konstrukčních detailů
 • Stabilita svahu
  • 3D MKP model
  • proudění podzemní vody
  • metoda redukce smykových
   parametrů pevnosti

   

O společnosti DesignTec

DesignTec s.r.o. nabízí široké portfolio technických výpočtů a expertíz založených na aplikaci moderních numerických simulačních postupů. Naše znalosti a zkušenosti v oblasti numerických simulací umožňují našim zákazníkům lépe porozumět inženýrským problémům, zlepšit spolehlivost výrobku a snížit výrobní náklady. Naše společnost nabízí CAE consulting pro široké spektrum průmyslových aplikací z oblasti strojírenství, energetiky a stavebnictví.

více o firmě DesignTec  kontakt

9 let na trhu obrat z německa vícejazyčná komunikace CAE a FEA Projekty

Strukturální úlohy (pevnostní analýza, statika, dynamika, stabilita)
Vedení tepla (ustálené - neustálené)
Sdružené úlohy

více
více
Responsní plocha

Kombinace výpočtových metod na bázi MKP analýz s optimalizačními postupy pro úsporu Vašich nákladů a zlepšení vlastností Vašeho produktu.

více
více

V rámci našich projektů i pro potřeby našich zákazníků vyvíjíme:

 • nástroje pro automatizaci procesů
 • uživatelské materiálové modely
více
více

Formy spolupráce

 

 • Předem definovaný rozsah prací
 • Kompletní technické řešení
 • 100% splnění Vašeho zadání
 • Pilotní projekty
více
více
 • Flexibilní vykrytí zakázkových špiček
 • Dodání kvalifikovaných lidských zdrojů
 • Podpora a know-how při řešení speciálních úloh
více
více
 • Naše práce pod Vaším jménem
 • Flexibilní škálování potřebného vytížení
 • Nezatěžujte firmu zakládáním nových oddělení
více
více

top